HISTORIA

Wszystko rozpoczęło się w 1989 roku w trakcie przemian ustrojowych w Polsce. Andrzej Kęsicki, na bazie swojego 27-letniego doświadczenia w branży, postanowił założyć własną firmę zajmującą się rzeczoznawstwem i kontrolą towarów na terenach portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Wraz ze swoim synem Robertem, wspólnymi siłami powołali do życia rodzinną spółkę o nazwie SVS. W momencie rozpoczęcia działalności, na przełomie 1989 i 1990 roku, była to jedna z pierwszych całkowicie prywatnych i niezależnych firm kontrolnych działających w polskich portach morskich. W 1994 roku, w celu obsługi pewnych specyficznych zleceń, dodatkowo została powołana firma MARINUS-GCS. W 2010 roku, w momencie przejścia na emeryturę Andrzeja Kęsickiego dwie firmy zostały przekształcone w jedną o nazwie SVS-MARINUS, którą do dnia dzisiejszego prowadzi Robert Kęsicki.

 

TRZY POKOLENIA RODZINNEJ TRADYCJI

Obecnie, już trzecie pokolenie rodziny jest zaangażowane w działalność naszej firmy. Brak powiązań kapitałowych i personalnych z innymi podmiotami gospodarczymi oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie zasady pracy, gwarantują pełną uczciwość, bezstronność, obiektywność oraz lojalność wobec naszych kontrahentów.

Robert Kęsicki

Rzeczoznawca, Ekspert przysięgły

Absolwent Wydziału Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego ze stopniem magistra.
W latach 1984-1990 pracował na terminalach drobnicowych w Porcie Szczecin. Był tam odpowiedzialny za prawidłową obsługę środków transportu oraz składowanie, przeładunek, sztauerkę i mocowanie ładunków.
W 1989 roku, wspólnie z ojcem, rozpoczął organizację rodzinnej firmy kontrolnej.
Od 1994 roku świadczy usługi na rzecz ubezpieczycieli cargo oraz armatorskich klubów ubezpieczeniowych P&I.
W 2005 roku uzyskał uprawnienia eksperta przysięgłego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w zakresie:

 • kontroli ilościowej ładunków
 • określania przyczyn i zakresu uszkodzeń i braków ładunkowych
 • składowania, przeładunku, sztauerki.

Regularnie wykonuje usługi rzeczoznawcze na terenie kraju i za granicą, m.in. nadzorował pierwsze w historii dostawy turbin wiatrowych drogą morską do Polski.

Ponadto jest certyfikowanym próbobiorcą paliw stałych i biopaliw Głównego Instytutu Górniczego, a także rzeczoznawcą w zakresie pobierania prób Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Pozostałe uprawnienia oraz uczestnictwo w szkoleniach:

 • Towaroznawstwo i kontrola jakości
 • Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń w transporcie morskim
 • Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji
 • Sztauowanie i mocowanie ładunków na statkach
 • Sztauowanie i mocowanie ładunków w jednostkach ładunkowych (CTU)
 • Mocowanie ładunków w transporcie drogowym
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów (CSC)
 • Technologie napraw stalowych kontenerów uniwersalnych
 • Weryfikacja masy kontenerów w transporcie morskim (VGM)
 • Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
 • Przechowywanie i składowanie materiałów niebezpiecznych w porcie
 • Inspekcje zawiesi
 • Draft Survey
 • Metrologia i eksploatacja wag elektronicznych
 • Papier i tektura
 • Badania wyrobów stalowych
 • Stale czarne
 • Stale jakościowe
 • Wyroby rurowe
 • Dokumenty w przewozie morskim oraz multimodalnym
 • Bezpieczeństwo transakcji w handlu towarami
 • Incoterms 2010

Dane firmy


SVS-MARINUS

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin, Polska
NIP: 852 176 88 54
REGON: 987659876

Kontakt


Biuro
Tel: +48 91 430 8224
E-mail: info@svs.com.pl

Robert Kęsicki
Tel. +48 604 466 426