+48 91 430 8224 | +48 604 466 426 info@svs.com.pl

Telefon: +48 604 466 426

Robert Kęsicki

Właściciel, Ekspert przysięgły

Absolwent Wydziału Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego ze stopniem magistra.

W latach 1984-1990 pracował na terminalach drobnicowych w Porcie Szczecin. Odpowiedzialny był tam za prawidłową obsługę środków transportu oraz za składowanie, przeładunek, sztauerkę i mocowanie ładunków.
W 1989 roku, wspólnie ze swoim ojcem, rozpoczął organizację firmy rzeczoznawczo-kontrolnej.
Od 1994 roku świadczy usługi na rzecz ubezpieczycieli cargo oraz armatorskich klubów ubezpieczeniowych P&I.

W 2005 roku uzyskał uprawnienia eksperta przysięgłego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM) w zakresie:

 • kontroli ilościowej ładunków
 • określania przyczyn i zakresu uszkodzeń i braków ładunkowych
 • składowania, przeładunku, sztauerki.

Ponadto jest certyfikowanym próbobiorcą paliw stałych i biopaliw Głównego Instytutu Górniczego (GIG), a także rzeczoznawcą w zakresie pobierania prób Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Regularnie wykonuje usługi rzeczoznawcze na terenie kraju i za granicą, m.in. nadzorował pierwsze w historii dostawy turbin wiatrowych drogą morską do Polski. Specjalizuje się w sprawach związanych z transportem wyrobów hutniczych.

Pozostałe uprawnienia oraz uczestnictwo w szkoleniach:

 • Towaroznawstwo i kontrola jakości
 • Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń w transporcie morskim
 • Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji
 • Sztauowanie i mocowanie ładunków na statkach
 • Sztauowanie i mocowanie ładunków w jednostkach ładunkowych (CTU)
 • Mocowanie ładunków w transporcie drogowym
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów (CSC)
 • Technologie napraw stalowych kontenerów uniwersalnych
 • Weryfikacja masy kontenerów w transporcie morskim (VGM)
 • Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
 • Przechowywanie i składowanie materiałów niebezpiecznych w porcie
 • Inspekcje zawiesi
 • Draft Survey
 • Metrologia i eksploatacja wag elektronicznych
 • Papier i tektura
 • Badania wyrobów stalowych
 • Stale czarne
 • Stale jakościowe
 • Wyroby rurowe
 • Dokumenty w przewozie morskim oraz multimodalnym
 • Bezpieczeństwo transakcji w handlu towarami
 • Incoterms 2010

Dane firmy


SVS-MARINUS

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin, Polska
NIP: 852 176 88 54
REGON: 987659876

Kontakt


Biuro
Tel: +48 91 430 8224
E-mail: info@svs.com.pl

Robert Kęsicki
Tel. +48 604 466 426