+48 91 430 8224 | +48 604 466 426 info@svs.com.pl

Telefon: +48 604 466 426

Robert Kęsicki

Właściciel, ekspert przysięgły

Absolwent Wydziału Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego ze stopniem magistra.

 • W latach 1984-1990 był zatrudniony na terminalach drobnicowych w Porcie Szczecin, będąc odpowiedzialnym za obsługę środków transportu oraz prawidłowe składowanie, przeładunek, sztauerkę i mocowanie ładunków.
 • W roku 1989 rozpoczął współorganizację naszej firmy, w której następnie był zatrudniony na stanowisku inspektora ładunkowego oraz wiceprezesa.
 • Od roku 1994 świadczy usługi na rzecz ubezpieczycieli cargo oraz armatorskich klubów ubezpieczeniowych P&I.
 • W 2005 roku uzyskał uprawnienia eksperta przysięgłego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM) w zakresie:
  – kontroli ilościowej ładunków;
  – określania przyczyn oraz zakresu uszkodzeń i braków ładunkowych;
  – składowania, przeładunku, sztauerki.

Regularnie wykonuje usługi rzeczoznawcze na terenie kraju i za granicą, m.in. nadzorował pierwsze w historii dostawy turbin wiatrowych drogą morską do Polski. Specjalizuje się w sprawach związanych z transportem, przeładunkiem i składowaniem ładunków drobnicowych i masowych, a w szczególności wyrobów hutniczych, jak również w ustalaniu zakresu i przyczyn szkód i braków ładunkowych na wszystkich etapach procesu transportowego.

Jest certyfikowanym próbobiorcą paliw stałych i biopaliw Głównego Instytutu Górniczego (GIG), a także rzeczoznawcą w zakresie pobierania prób Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Uczestnistwo w szkoleniach:

 • Towaroznawstwo i kontrola jakości
 • Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń w transporcie morskim
 • Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji
 • Sztauowanie i mocowanie ładunków na statkach morskich
 • Sztauowanie i mocowanie ładunków w jednostkach ładunkowych (CTU)
 • Mocowanie ładunków w transporcie drogowym
 • Budowa i ocena stanu technicznego kontenerów (CSC)
 • Technologie napraw stalowych kontenerów uniwersalnych
 • Weryfikacja masy kontenerów w transporcie morskim (VGM)
 • Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
 • Przechowywanie i składowanie materiałów niebezpiecznych w porcie
 • Inspekcje zawiesi
 • Draft Survey
 • Metrologia i eksploatacja wag elektronicznych
 • Papier i tektura
 • Badania wyrobów stalowych
 • Stale czarne
 • Stale jakościowe
 • Wyroby rurowe
 • Dokumenty w przewozie morskim oraz multimodalnym
 • Bezpieczeństwo transakcji w handlu towarami
 • Incoterms 2010

Dane firmy


SVS-MARINUS

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin, Polska
NIP: 852 176 88 54
REGON: 987659876

Kontakt


Biuro
Tel: +48 91 430 8224
E-mail: info@svs.com.pl

Robert Kęsicki
Tel. +48 604 466 426